Krisberedskapsveckan i Helsingborg

personalVar idag (2021-10-02) på ett event med Helsingborgs kommun
inom ramen för krisberedskapsveckan. Vi posterade nedanför terasstrapporna vid Kärnan i ett tält vi delade med Bilkåren och FAK.

Foto: Bosse Alväng