Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordväst

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordväst
Ulf Palm
Dalhemsvägen 87 A
254 60 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

Välkommen till FRO Skåne Nordväst

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med Helsingborgs stads medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Inbjudan till Frivilliga Försvarsorganistationer, Informations och Samverkansträff

 chat icon 

FRO Skåne Nordväst bjuder in dig som är medlem i någon frivillig försvarsorganistation (FFO) till en Informations och Samverkansträff på området P7 Berga i Helsingborg.  Syftet är att presentera sig och sin FFO, lära känna medlemmar i andra FFO via mingel och ta del av försvarsinformation.

Det kommer att bjudas på mat och dryck i form av grillning.

Inbjudna frivilliga försvarsorganistationer är:
FRO Frivilliga Radioorganisationen (samband, data, tele, radio)
Bilkåren (fordon och underhåll)
FMCK (motorcykel, ordonnans)
FAK (tunga transporter)
SLK Lottakåren (sjukvård, stabstjänst)
Andra i mån av plats.

Tid: från kl 14 till kl 18 Lördagen den 25 September 2021
Plats: Bergasalen på P7 Berga ungefär vid Bergavägen 1 i Helsingborg.
Klädsel: Militär uniform eller profilkläder med din organisations logotyp föredras, men är frivilligt.

Anmälan senast 20 September via e-post till skanenordvast@fro.se
Antalet platser är begränsat.

mvh 
Styrelsen FRO Skåne Nordväst

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök