Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordväst

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordväst
Ulf Palm
Dalhemsvägen 87 A
254 60 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

Välkommen till FRO Skåne Nordväst

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med Helsingborgs stads medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Nytt Rekryterings och Uppvisnings tält!


Då har förbund FRO Skåne fått tält att användas vid rekrytering och uppvisning av FRO! 
Ett tält kommer att förvaras hos oss i Helsingborg, ett annat i Malmö. 
Tälten är avsedda att användas i hela Skåne! 

Kort om tälten: 
Ca 40 kg 
3x4,5 meter
1,70 meter högt "i dörren". 
Färgen är VIT. 
Väggar: Bakväg med tryck på insidan, vit gavel, Gavel med "dörr", vit framsida, tryck på "taket och tak kanter!
Tryck, se bild! 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök