Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordväst

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordväst
Ulf Palm
Dalhemsvägen 87 A
254 60 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

Välkommen till FRO Skåne Nordväst

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med Helsingborgs stads medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Trafikquiz med Ängelholms bilkår

Fragor svar ikon

Nedanstående är tyvärr inställt pga rådande smittorisker!

Vi har blivit inbjudna till Bilkåren i Ängelholm på en av deras årliga aktiviteter.
Trafikquiz där bilkårerna tävlar mot varandra.
Vi ska givetvis ge dom det stöd vi kan och samtidigt lära oss något.

Torsdagen den 26/3 kl 1830 i Försvarets Hus, Scoutstigen 4 i Ängelholm.
Meddela ditt deltagare till Jan Wendt senast den 21/3.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök