Hemvärnets dag 2019

mfis hv frivorg

Lördagen den 7 september var det Hemvärnets dag i Helsingborg.

Du kunde möta 48:e Hemvärnsbataljonen.
Här fick du möjlighet att se och uppleva massor av materiel och möta många olika specialister direkt på plats.  Det blev en fin dag för hela familjen!