Föredrag - 1900talets största spionaffär

0112 low

Lars Teinvall föreläste (2019-02-11) om en av de mer okända spionafärerna i Europa under efterkrigstiden. Med historiska kopplingar till Ryssland, Frankrike och Kanada fick vi en inblick i livet hos en agent i tjänst för ett land men som kom att "falla" för ett annat... och hur ett miljöombyte kan få stora konsekvenser för ens fysik och moral. Runt 3000 hemliga dokument levererades under 2 år! Bland annat så bekräftades vad Ryssland hade för kunskap om USA's radar och misilförsvar.

Vi hade gäster denna kväll från Dragonbataljonens veteranförening.