Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordväst

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordväst
Ulf Palm
Dalhemsvägen 87 A
254 60 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

Välkommen till FRO Skåne Nordväst

karnanFRO är en organisation för de som är intresserade av radio- och IT-kommunikation, av båda könen och i alla åldrar. Avdelningen är en del av förbundet FRO Skåne. Våra huvudsakliga uppgifter är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i hemvärnets staber och inom den civila katastrofberedskapen. Vi i den lokala avdelningen medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband kan behövas för att förhindra skada eller rädda och skydda liv, exempelvis säkerhets- och resultatrapportering vid tävlingar.

I likhet med Helsingborgs stads medeltida borg så värnar vi trygghet i samhället
där vi samlas under parollen
"Radio, data och tele i samhällets tjänst"
.

Föredrag - 1900talets största spionaffär

0112 low

Lars Teinvall föreläste (2019-02-11) om en av de mer okända spionafärerna i Europa under efterkrigstiden. Med historiska kopplingar till Ryssland, Frankrike och Kanada fick vi en inblick i livet hos en agent i tjänst för ett land men som kom att "falla" för ett annat... och hur ett miljöombyte kan få stora konsekvenser för ens fysik och moral. Runt 3000 hemliga dokument levererades under 2 år! Bland annat så bekräftades vad Ryssland hade för kunskap om USA's radar och misilförsvar.

Vi hade gäster denna kväll från Dragonbataljonens veteranförening.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök