Frivilliga Radioorganisationen

FRO Skåne Nordväst

Kontaktinformation

FRO Skåne Nordväst
Ulf Palm
Dalhemsvägen 87 A
254 60 HELSINGBORG
E-post: skanenordvast@fro.se

Sambandsuppdrag

Planerade lokala sambandsuppdrag

Militärhistoriska Dag, SMB-dag
Helsingborg Beach Handboll
Landskrona idrottsgala
Väla stormarknad


... och vi vet att det blir mer...

Hemvärnet i Skåne

Skåne län håller 4 hemvärnsbataljoner:
Södra Skånska bataljonen (Ystad)
Malmöhus bataljonen (Malmö)
Skånska Dragonbataljonen (Helsingborg)
Norra Skånska bataljonen (Kristianstad)


FRO Skåne Nordväst verkar inom
48bat

 

Uppdrag inom samhällets krisberedskap

Inom avdelningen finns medlemmar med sambandsuppdrag hos:
MOLOS, Svenska Kraftnät (SvK)
Sambandsenheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
FRO har även uppdrag från Trafikverket men ingen lokal verksamhet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök